top of page

Proton Ventures koploper in ammoniak-energieoplossingen met projecten in Marokko


Proton Ventures ammoniak-energieoplossingen


Vorig jaar kreeg Proton Ventures groen licht voor een tweetal ambitieuze groene ammoniakproductie- en opslagprojecten in Marokko. En hoewel Marokko ver weg klinkt, is de tastbare impact hiervan op de Europese energietransitie en klimaatdoelstellingen enorm. Inmiddels dachten we dat het tijd was om weer eens langs te gaan en de cruciale rol te bespreken die ammoniak speelt in toekomstige groene energieoplossingen .


De Marokkaanse ammoniakprojecten en hun potentieel voor Europa


Het Schiedamse Proton Ventures is pionier op het gebied van groene ammoniak- en energieoplossingen. Proton Ventures loopt voorop in innovatieve toeleveringsketens voor groene energie en heeft grootschalige projecten ontwikkeld op het gebied van de productie, opslag en verwerking van ammoniak.


Proton Ventures tekende vorig jaar in de zomer voor de engineering en realisatie van een groene ammoniakpilot op het chemische complex van de OCP Group in Jorf Lasfar. De ammoniakproductie-installatie met een capaciteit van 4 ton per dag zal de capaciteit hebben om elke 24 uur tot 25 MWh ammoniakbrandstof te produceren (op basis van HHV). Om de verdere internationale uitrol van op ammoniak gebaseerde oplossingen te ondersteunen en te optimaliseren, wordt de pilot uitgerust met simulatiemogelijkheden om verschillende wind-, zon- en locatiegebaseerde energieprofielen te testen.25MWh per dag, anders berekend

Eind vorig jaar ontvingen Proton Ventures en haar partners SCIF en Engineering & Group IPS ook een grootschalige ammoniakopslagproject van de Marokkaanse kunstmestgigant OCP group. Als onderdeel van het project zal Proton Ventures twee gekoelde ammoniakopslagtanks ontwerpen en bouwen in het industriële complex Jorf Lasfar, met een totale opslagcapaciteit van 62,5 miljoen kWh (gebaseerd op HHV). Ammoniakopslag vormt een essentieel onderdeel van de gehele waardeketen omdat hernieuwbare energie niet altijd beschikbaar is.


62,5 miljoen kWh anders berekend


Het Ammonia Production-project is een belangrijke eerste stap voor de rol van ammoniak in de Europese transitie naar hernieuwbare energie. Het biedt toegang tot in Marokko geproduceerde zonne- en windenergie door deze op te vangen en te transporteren via ammoniak als energiedrager. Deze methode van energieopslag en -transport maakt het mogelijk om te profiteren van gebieden met veel zonlicht, waardoor de energieopbrengst en efficiëntie worden gemaximaliseerd. Met projecten als deze kunnen we de Europese zonnevelden aanvullen waar beperkingen in de ruimte, beperkte netverbindingen en een lagere efficiëntie gebruikelijk zijn.


Deze projecten zijn “een belangrijke stap in het verwezenlijken van de energietransitie” - Paul Baan, CEO van Proton Ventures

​Hoe het project bijdraagt aan het vakgebied waterstof en ammoniak onderzoek


De groene ammoniakfabriek zal niet alleen dienen als leerfaciliteit, maar ook fungeren als een 'wereldreferentie-eenheid' die grootschalige industriële projecten zal begeleiden wereldwijd.


“Deze onderzoeksfaciliteit op industriële schaal zal unieke operationele inzichten bieden die verdere uitbreidingen binnen en buiten Marokko ten goede komen en de opleiding van meer waterstof/ammoniak stimuleren experts. Het is een voorrecht om onze waterstof/ammoniakcapaciteiten en expertise van Proton Ventures in te zetten in dit strategische project dat de start zal zijn van veel soortgelijke activiteiten.” - Paul Baan, CEO van Proton Ventures

Wat is ammoniak en waarom is het belangrijk voor de energietransitie


Ammoniak (NH3), bestaande uit stikstof en waterstof, is een scherp, kleurloos gas bij kamertemperatuur en een vloeistof wanneer het wordt afgekoeld en onder druk wordt gezet. Hoewel ammoniak wereldwijd het meest wordt gebruikt als meststof in de landbouw, zijn er aanzienlijke mogelijkheden voor de bijdrage ervan aan de transitie naar een netto-nuluitstoot die bedrijven als Proton Ventures zich realiseren. Van een koolstofvrije brandstof, een waterstofdrager en energieopslag; ammoniak speelt een belangrijke rol in de overstap naar hernieuwbare energiebronnen.


Ammoniak als brandstof

Ammoniak is een veelbelovende alternatieve brandstof vanwege de hoge energiedichtheid, het gebruiksgemak en de gevestigde productie-infrastructuur. Bij gebruik in verbrandingsmotoren of brandstofcellen produceert het alleen water en atmosferische stikstof, waardoor het een koolstofvrije brandstofoptie is. En met de voortdurende vooruitgang op het gebied van de groene ammoniakproductie is hernieuwbare ammoniakbrandstof een aantrekkelijke oplossing in de transitie naar een CO2 neutraal energiesysteem.


Ammoniak als waterstofdrager

Vergeleken met ammoniak heeft waterstof een hogere energie-inhoud per eenheid (in kg) en kan het gemakkelijk worden omgezet in elektriciteit of brandstof. Het opslaan en transporteren van waterstof is echter complex en duur en heeft een lagere energiewaarde per volume. Door gebruik te maken van een proces dat ‘kraken’ heet, is het mogelijk ammoniak weer om te zetten in waterstof. Dit maakt het mogelijk om waterstof op te slaan en te transporteren als ammoniak en het ‘kraakproces’ te gebruiken wanneer waterstofgas nodig is voor gebruik.


Ammoniak als energieopslag

Ammoniakopslag is belangrijk voor de transitie naar hernieuwbare energie, omdat het kan helpen bij de uitdaging van intermitterende energie. Omdat hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind niet continu beschikbaar zijn, is opslag noodzakelijk om een consistente stroomvoorziening te garanderen.


Vergeleken met andere oplossingen voor energieopslag heeft ammoniakopslag de voordelen van een hoge energiedichtheid, kosteneffectiviteit, capaciteit voor langetermijnopslag en schaalbaarheid. Gezien de vloeibare vorm kan ammoniak gemakkelijk worden gebruikt in bestaande distributienetwerken, waardoor transport over de hele wereld mogelijk wordt via leidingen, tankwagens, treinwagons en schepen.Wat is het verschil tussen grijze, blauwe en groene ammoniak


De ammoniakindustrie heeft een informeel kleurenschema aangenomen om onderscheid te maken tussen de koolstofintensiteit van verschillende ammoniakproductiemethoden.

Grijze ammoniak

Grijze ammoniak is de conventionele methode voor de productie van ammoniak en is verantwoordelijk voor het grootste deel van wat momenteel wereldwijd wordt geproduceerd. Het wordt gemaakt volgens het Haber-Bosch proces, dat jaarlijks verantwoordelijk is voor 185 miljoen ton ammoniak. Bij deze methode, waarbij gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen als grondstof, komt ongeveer een halve gigaton CO2 en aanzienlijke hoeveelheden andere broeikasgassen in de atmosfeer terecht.

Blauwe ammoniak

Groene ammoniak


De toekomst voor Proton Ventures: veilige en betrouwbare oplossingen bouwen


Dus wat is de toekomst voor Proton Ventures? We vroegen hen naar de huidige focus en toekomstige doelstellingen van het bedrijf.


Paul, wanneer beschouw jij je taak bij Proton Ventures als “klaar”?


Ons werk is nooit klaar, we gaan altijd op zoek naar het volgende grote impactproject. Maar een van onze uiteindelijke doelen bij Proton Ventures is om groene ammoniak vandaag de dag concurrerend en aantrekkelijker te maken dan grijze ammoniak. Het optimaliseren van de productiekosten is de enige manier om deze kloof te dichten. Met alle diensten die we samen met Proton leveren, bevorderen we koolstofarme ammoniak in de hele waardeketen. Wereldwijd wordt verwacht dat koolstofarme ammoniak zou kunnen helpen om 10-20% van de mondiale CO2-uitstoot te vervangen, inclusief de bestaande en toekomstige gebruiksscenario's.


Wat zijn de belangrijkste productaspecten waar Proton Ventures momenteel aan werkt?


Onze focus varieert afhankelijk van de stap in de waardeketen.


Aan de vraagzijde zullen de nieuwe gebruiksscenario's die zich voordoen voor ammoniak als bunkerbrandstof of als waterstofdrager ammoniak in directe concurrentie brengen met andere energiedragers, en daar zal de druk op de kosten groter zijn. significant. De belangrijkste hefboom om de productiekosten voor ammoniak te verlagen is het betrekken van goedkope hernieuwbare elektriciteit uit locaties met veel hernieuwbare bronnen, zoals Marokko, Brazilië, Namibië, Australië, enz.. Daarom richt Proton Ventures zich op deze landen voor projectontwikkelingen.


Op het gebied van ammoniakopslag is de belangrijkste rol van Proton Ventures ervoor te zorgen dat de hoogste veiligheidsnormen altijd worden geïmplementeerd in de terminals die we ontwerpen. Een ultramoderne opslagterminal voor ammoniak bevat op elk punt 10-100 kT vloeibare ammoniak. Elke lekkage of ontluchting van deze ammoniak kan snel gevaarlijk worden. Dat gezegd hebbende, is het belangrijk om te weten dat veiligheidscodes, normen en procedures voor ammoniak al meer dan een eeuw bestaan en dat de veiligheid op het gebied van de opslag en verwerking van ammoniak volgens deze procedures uitzonderlijk is.


Hoe ziet Proton Ventures de impact die het met ammoniak kan hebben op de energietransitie de komende 5-10 jaar? Heeft u specifieke doelen of soorten projecten die u wilt nastreven?


Ons doel is om grote hoeveelheden kostenefficiënte ammoniak op de markt te brengen. Daarom ontwikkelen we momenteel een projectpijplijn van 4,5 miljoen ton groene ammoniakexporthubs per jaar. Indien toegepast op bestaande markten zouden deze volumes 12 MT/j aan CO2-uitstoot vervangen, wat overeenkomt met 9% van de huidige CO2-uitstoot in Nederland.

Op het gebied van ammoniakopslag ontwerpen we momenteel meerdere grootschalige ammoniakimportterminals in Europa, bijvoorbeeld in Rotterdam en Antwerpen. Deze terminals zullen een cruciale schakel zijn om de REPowerEU-doelstelling te bereiken om tegen 2030 10 ton groene waterstof per jaar in Europa te importeren en de sleutel om koolstofarme ammoniak naar zijn toekomstige klanten in Europa te krijgen.


 

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de ammoniakoplossingen van Proton Ventures?

Comentários


bottom of page