top of page

Hot Wheels - Hoe Kraftblock warmte verplaatst met een mobiele opslagoplossingWarmte is goed voor ongeveer de helft van het wereldwijde energieverbruik, wat resulteert in 40% van de CO2-uitstoot. Groepsbedrijf Kraftblock biedt oplossingen om warmte in de industrie en stadsverwarming te decarboniseren. Twee sectoren die nog altijd sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Met het meest recente project van Kraftblock gaan ze nog een stap verder: Ze hebben een mobiele warmteopslagcontainer ontwikkeld die het mogelijk maakt om thermische energie gemakkelijk van A naar B te verplaatsen.


Nog niet bekend met Kraftblock? Hier is alles wat je moet weten in 5 bullet points:


 

Restwarmte en vraag naar warmte koppelen


Soms produceren fabrieken en energiecentrales restwarmte die niet wordt gebruikt omdat ze niet zijn aangesloten op een warmtenet of de afstand tot een mogelijke toepassing te ver is. Hierdoor gaat veel energie verloren via de schoorstenen, vooral bij kleine en middelgrote energiecentrales voor biomassa of aardgas. Kraftblock heeft een opslagsysteem ontwikkeld dat makkelijk op een vrachtwagen geladen kan worden en zo overtollige warmte van verschillende bronnen transporteert naar locaties waar deze gebruikt kan worden.


Buhck Gruppe, een Duits afvalrecyclingbedrijf, exploiteert buiten Hamburg een energiecentrale voor elektriciteits- en warmteproductie. De warmte die bij de motor van de centrale ontstaat, gaat verloren bij een temperatuur van ongeveer 450°C. Dit is waardevolle warmte die fossiele brandstoffen in andere processen kan vervangen. Kraftblock en Buhck werken samen om deze energie bruikbaar te maken. De pilot draait sinds april 2023 in de straten nabij de stad.


Buhck Gruppe deelde eerder dit over de impact van het project:

"Met het project realiseren we tot 100% besparing op fossiele brandstoffen, geen verspilling van kostbare warmte, reductie van CO2 en bescherming van het milieu.”


Hoe het werkt


Stap 1: Warmte opslaan

De rookgassen van de restwarmtebron worden naar de Kraftblock-opslag geleid in plaats van naar het schoorsteensysteem. In het geval van het Buhck-project is dit het afgas van een motor die stroom en warmte produceert. In een 10 foot container die op straat wordt gebruikt, kan tot wel 4 MWh worden opgeslagen.

Stap 2: Transport van de container

Stap 3: Lossen en aansluiten

Stap 4: Retourlogistiek


Impact op het milieu & nieuwe bedrijfsmodellen


Buhck zet de Kraftblock-oplossing in voor meerdere doeleinden. Het wordt momenteel gebruikt om grote bouwlocaties te drogen die anders afhankelijk zouden zijn van op fossiele brandstoffen gestookte warmtegeneratoren. Het systeem wordt ook gebruikt in een productiefaciliteit en voor reguliere verwarming. Via deze oplossing kan Buhck unieke bedrijfsmodellen opzetten en nieuwe klanten werven, terwijl fossiele brandstoffen worden bespaard en de uitstoot wordt teruggedrongen.


Volgende stappen

De samenwerking met Buhck Gruppe is niet het enige project waar Kraftblock aan werkt.


Gefinancierd door de EU werkt Kraftblock aan een project waarbij fakkelgassen uit de staalindustrie als energiebron worden gebruikt. De warmteuitstoot van verbrande gassen wordt naar de productiehal van Kraftblock getransporteerd om energie te leveren. Er worden temperaturen tot 1.300°C getest. Het project wordt beschouwd als een potentiele game-changer in de staalindustrie, omdat het opslag gebruikt om restwarmte van fakkelgassen op een later moment bruikbaar te maken voor industriele processen.


Comentários


bottom of page