top of page

Op ons bedrijf laden we elektrisch vervoer, hoe ontvangen wij HBE certificaten?

In deel 1 van deze serie heb je kunnen lezen hoe bedrijven extra inkomsten kunnen genereren met HBE’s als zij elektrische voertuigen (EV’s) laden met duurzaam opgewekte elektriciteit. In dit tweede deel lees je hoe het meten en inboeken van HBE’s werkt in de praktijk.


HBE inboeken en meten met GRID

Niet elke geleverde kWh elektriciteit levert namelijk HBE’s op. De Nederlandse Emissie Autoriteit (NEa) heeft een aantal spelregels opgesteld met voorwaarden voor inboekingen, metingen, administratie en een jaarlijkse verificatie waar bedrijven zich aan dienen te houden. In dit artikel delen we alles wat je moet weten - van apparatuur tot administratie - om je HBE’s volgens de spelregels te meten en in te boeken.


||| Dit artikel is deel 2 van een reeks over HBE’s. Lees deel 1, “HBE’s: wat zijn het en kan ik er geld mee verdienen?” hier en volg HBE-expert Woytek Bode op LinkedIn om deel 3 niet te missen.

 

Wat mag je inboeken?


Als jouw bedrijf eigenaar is van de netaansluiting en duurzaam opgewekte elektriciteit levert voor vervoer mag je HBE’s inboeken (meer over wie mag inboeken in deel 1). Er zijn een aantal randvoorwaarden die bepalen welke hoeveelheid energie je mag inboeken:​Wat mag je wel inboeken:

  • ​Het hernieuwbare deel van elektriciteit uit het net geleverd aan wegvoertuigen, in Nederland voor 2023 vastgesteld op 30,4%

  • 100% van duurzaam en lokaal opgewekte elektriciteit geleverd aan wegvoertuigen, opgewekt op hetzelfde kadastrale adres als de levering​Wat mag je niet inboeken:

  • Elektriciteit geleverd via een privé laadpunt

  • Geaggregeerde leveringen van elektriciteit vanuit laadpunten op verschillende adressen

  • Elektriciteit geleverd via een netaansluiting waar je geen eigenaar van bent volgens het Centraal Aansluitingsregister


Hoe meet je hoeveel HBE’s je mag inboeken?


Stap 1: Mogelijkheden van laadinfra, opwek en opslag in kaart brengen

Je start met vaststellen welke inboekingen mogelijk zijn op het laadplein. Dit hangt met name af van de hardware die op de locatie is geïnstalleerd. Vooral zonnepanelen, windmolens en/of een batterij zijn hierin belangrijk.


Bij een laadplein waarbij alle energie wordt geleverd vanuit het net mag alleen het hernieuwbare deel van deze energie worden ingeboekt. Dit is voor 2023 vastgesteld op 30.4%.


De aanwezigheid van lokaal opgewekte duurzame energie maakt het mogelijk een (fors) deel van de leveringen voor 100% in te boeken. Een locatie met zowel een laadplein als eigen opwek maakt het extra interessant om gebruik te maken van HBE’s.


Dit voordeel kan verder worden benut door gebruik te maken van batterij opslag. Opgeslagen (lokaal opgewekte) duurzame energie kan namelijk op een later moment aan vervoer worden geleverd om alsnog gebruikt te maken van 100% HBE inboeking.Stap 2: Geleverde elektriciteit op de juiste manier meten

De inboeker moet aantonen dat de elektriciteit die wordt ingeboekt daadwerkelijk aan voertuigen is geleverd. In het geval van lokale opwek moet ook op uurbasis worden aangetoond dat de opgewekte energie direct aan vervoer is geleverd. Voor batterijen gelden gelijkwaardige eisen.


Daarom moet alle geleverde elektriciteit worden gemeten door een bemeterd leverpunt. In de praktijk zijn dit de Measurement Instrument Directive (MID) gecertificeerde verkoopmeters in de laadpaal. Vrijwel alle commerciële AC laadpalen zijn voorzien van dergelijke meters, maar in sommige gevallen is een andere meetwijze vereist.


Wat is een "bemeterd leverpunt"?

Een punt voor levering van elektriciteit, met een voertuigaansluiting en een MID verkoopmeter (een geregeld meetinstrument als bedoeld in de Metrologiewet) die de hoeveelheid energie van de levering meet.


De meeste DC snelladers zijn bijvoorbeeld niet voorzien van MID verkoopmeters. In dit geval kan er zo dicht mogelijk op de laadpaal een losse MID meter worden geplaatst. Of de laadpalen kunnen achter een primair of secundair allocatiepunt geplaatst worden. Omdat alle laadpalen zo achter een eigen exclusieve meter zitten kan de geleverde elektriciteit goed worden gemeten.


Om van een primair of secundair allocatiepunt gebruik te kunnen maken mogen er naast het laadplein geen andere verbruikers achter het allocatiepunt geinstalleerd zijn en moet de inboeker de eigenaar zijn van het allocatiepunt.


Voor het meten van lokale opwek is de data uit de bruto productie meter geschikt of als alternatief een MID meter. Ook voor batterij systemen is de installatie van een losse MID meter een goede optie.Stap 3: Administratie van meetgegevens en processen opzetten

Voor HBE’s moet je je leveringen aan vervoer niet alleen meten, maar ook een administratie voeren over je installatie en de details over geleverde elektriciteit. De NEa controleerd door steekproeven of bedrijven die HBE’s inboeken in het register beschikken over een duidelijke administratie over hun processen. Om hier goed op voorbereid te zijn moet je mininaal het volgende op orde hebben:


Informatie laadpaal

- Type & werking

- Technische tekeningen


Contracten met betrokken partijen

- Energieleverancier


Productbeschrijvingen

- Interne controles

- Omgang met storingen


Inkoopgegevens (inkoopmeter aansluiting)

- Inkoopfacturen energieleverancier

- kWh data van de meetverantwoordelijke


Verkoopgegevens (verkoopmeter laadpaal)

- Verkoopfacturen per laadpaal

- kWh data van de verkoopmeters


Gegevens van de opwekinstallatie voor hernieuwbare elektriciteit

- Type & vermogenStap 4: HBE’s in het REV register inboeken

Wanneer alle bovenstaande stappen doorlopen zijn, kan er daadwerkelijk worden ingeboekt. Hiervoor is een rekening nodig voor het Register Energie voor Vervoer (REV) op naam van de inboeker. Deze kan je kostenloos aanvragen bij de NEa.


De inboeking wordt gedaan door de inboeker zelf en niet door de verificateur, deze geeft alleen een goedkeuring op de installatie en administratie. Het is daarom belangrijk dat de inboeking goed wordt gecontroleerd door de inboeker om fouten te voorkomen.


Bedrijven kunnen inboeken vanaf april van het huidige jaar tot en met februari van het volgende jaar. In deze periode kan een bedrijf op elk moment en met elke frequentie inboeken. Voor ingeboekte leveringen wordt het aantal HBE’s direct bijgeschreven. Hierna kunnen bedrijven direct aan de slag met de verkoop van hun certificaten (meer hierover in deel 3).


Het is mogelijk om HBE’s mee te nemen naar het volgende jaar, om bijvoorbeeld te handelen onder 1 groter contract of het afstemmen van de verkoop met andere bedrijfsactiviteiten. Hiervoor geldt een maximum van 10% van de HBE’s die in dat jaar zijn ingeboekt oplopend tot maximaal 2000 HBE’s.

Tijdslijn voor HBE's inboeken
Bron: Nederlandse Emissieautoriteit

Stap 5: HBE inboekingen laten verifieren

Om te verifiëren dat aan bovenstaande stappen is voldaan volgt er elk jaar een inboekverificatie. Dit gebeurt door een van de drie aangestelde partijen:

  • Normec

  • Control Union

  • Dekra

De verificatie bestaat uit een bezoek aan de locatie en een controle van de administratie. Bij een akkoord geeft de verificateur een succes bericht af aan de Nederlandse Emissie Autoriteit. De verificatie moet uiterlijk 28 april van het volgende jaar voltooid zijn en de kosten liggen tussen de 3000 en 4000 euro voor een enkele locatie, afhankelijk van de complexiteit.


 

Deel 3: Met HBE’s handelen en geld verdienen


Nu de geleverde hoeveelheid elektriciteit ingeboekt is in het register en HBE’s zijn toegekend kun je beginnen het handelen. In deel 3 lees je hoe dit werkt en hoe wij jou kunnen helpen om jouw certificaten om te zetten naar euro’s.


 
HBE expert Woytek Bode Koolen Industries

Dit artikel is geschreven door Woytek Bode, HBE expert bij Koolen Industries. Wil je samen met ons het potentieel van HBE’s voor jouw bedrijf berekenen of hulp bij de installatie, bemetering en inboeking? Neem dan contact op met Woytek via email.


Comments


bottom of page