top of page

Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE’s): wat zijn het en kan ik er geld mee verdienen?

Heeft jouw bedrijf een laadplein waar dagelijks auto’s, busjes en/of vrachtwagens worden geladen? Lees dan verder om meer te leren over de mogelijke extra inkomsten die je kunt generen door gebruik te maken van HBE’s.



HBE-deel-1-introductie-en-verdienmodel

HBE staat voor hernieuwbare brandstof eenheid en is een certificaat dat verkregen wordt bij het laden van elektriciteit aan vervoer. Deze certificaten zijn verhandelbaar en hebben een marktprijs. De verkoop van deze certificaten kan op jaarbasis per dubbele AC laadpaal tot wel 1500 euro opleveren, afhankelijk van de omstandigheden.


||| In dit eerste artikel uit de reeks geven we je een introductie over HBE’s, alles wat je moet weten om ermee te starten. Volg HBE-expert Woytek Bode en Koolen Industries op LinkedIn om deel 2 en 3 ook te ontvangen.

 

Wat zijn HBE’s / hernieuwbare brandstof eenheden?


Een Hernieuwbare Brandstof Eenheid is een certificaat dat staat voor een hoeveelheid van 1 GJ aan geleverde duurzame energie aan vervoer. Leveranciers van fossiele brandstoffen moeten verplicht voor een deel van hun leveringen aan vervoer (in 2023: 18,9%) HBE’s in hun boekhouding hebben staan. HBE’s kunnen worden verkregen door onder andere het leveren van biobrandstoffen of elektriciteit aan vervoer. De certificaten ontstaan wanneer deze worden ingeboekt in het Register Energie voor Vervoer (REV) van de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEa).


Het doel van het HBE marktmechanisme is te voldoen aan Europese wetgeving. Deze verplicht EU-lidstaten het aandeel hernieuwbare energie in het vervoer te verhogen en de broeikasuitstoot van brandstoffen te verlagen. Elke lidstaat vult deze verplichtingen op een andere manier in en de HBE’s zijn dus alleen geldig en verhandelbaar in Nederland.


grafiek-marktmechanisme-hbe-hernieuwbare-brandstof-eenheden

Op dit moment wordt 97% van de HBE markt ingevuld door biobrandstoffen, inboekingen van HBE’s uit elektriciteit leveringen zijn nog relatief klein. Met de snelle introductie van elektrisch rijden lopen de voordelen van het inboeken van HBE’s snel op en vrijwillige participatie in de HBE markt kan significante inkomsten opleveren, nu en in de toekomst. De extra inkomsten versterken de – toch al sterke – business case van nieuwe laadpleinen, of deze openbaar, voor werknemers of voor bedrijfslogistiek zijn.



Wie kan met HBE’s aan de slag?

Alle bedrijven die op eigen locatie laadinfra hebben staan en daarmee duurzame elektriciteit leveren aan vervoer kunnen vrijwillig meedoen met het HBE marktmechanisme. Er zijn een aantal voorwaarden om HBE’s te kunnen boeken:


  1. De inboeker is een onderneming (ingeschreven in de Nederlandse KvK) die elektriciteit levert aan wegvoertuigen of binnenvaartschepen.

  2. De inboeker is eigenaar van de hoofdaansluiting van de locatie.

  3. De inboeker denkt voldoende elektriciteit te verkopen vanuit het laadplein. Aan het inboeken van HBE’s zitten administratieve kosten verbonden. Daarom wordt het proces pas vanaf een bepaalde leveringsgrootte economisch interessant.


Laadpleinen met een levering vanaf 15.000 kWh per jaar kunnen al in aanmerking komen als er lokaal ook zonopwek aanwezig is. Zonder lokale opwek kan een laadplein vanaf 60.000 kWh per jaar interessant zijn.


||| Benieuwd of jouw laadplein deze drempel haalt? Neem contact met ons op en we zoeken het samen uit!



Hoeveel HBE’s ontstaan bij het laden van een EV?

Zoals gezegd staat 1 HBE voor 1 GJ aan geleverde duurzame energie. Omdat bij elektrische auto’s en laadpleinen vaak wordt gerekend in kWh kunnen we een HBE omrekenen naar kWh:

omrekening-hbe-in-kwh-gj

Het duurzame deel van de energielevering kan worden ingeboekt. Voor leveringen uit het net is dit vastgesteld op 30,4%, op basis van het gemiddelde aandeel groene stroom in Nederland van de afgelopen twee jaar. Met lokale opwek uit bijvoorbeeld zon of wind kan 100% duurzame elektriciteit worden geleverd en dus ook worden ingeboekt.


Daarnaast is er voor inboekingen van elektrische leveringen ook een extra stimuleringsfactor van 4 die mag worden toegepast. Deze factor wordt gebruikt omdat elektrisch vervoer over het algemeen een stuk efficiënter is dan voertuigen met verbrandingsmotoren.


voorbeeldsom-hbe-levering-duurzame-electriciteit

||| Hoe je dit moet meten en inboeken lees je in deel 2 van onze serie.



Hoeveel geld kun je verdienen met HBE’s?


De prijs voor HBE certificaten wordt bepaald door een marktmechanisme. De grote brandstof leveranciers zijn verplicht om te verduurzamen en moeten over steeds meer HBE’s beschikken. Bedrijven die vrijwillig HBE’s inboeken en niet onder een jaar- of reductieverplichting vallen kunnen hun certificaten verkopen. HBE’s zijn dus geen subsidie, het is een marktmechanisme waarbij de fossiele brandstofleveranciers meebetalen aan de levering van duurzame energie aan vervoer.


De prijs voor een HBE certificaat fluctueert rond de 10 - 15 euro en wordt grotendeels bepaald door de handel in biobrandstoffen. Een gemiddelde openbare – dubbele – laadpaal levert 4.000 t/m 8.000 kWh per jaar. Een gemiddelde DC lader kan wel 25.000 t/m 50.000 kWh per jaar leveren.

Type lader

Inboekingen uit netstroom

Inboekingen uit lokale opwek

AC lader - laag

€ 250

€ 850

AC lader - hoog

€ 500

€ 1.700

DC lader - laag

€ 1.600

€ 5.400

DC lader - hoog

€ 3.200

€ 10.800

||| Gedetailleerde berekeningen, scenario’s en verdienmodellen in deel 3 van de serie.


 

Deel 2: HBE’s correct meten en inboeken


Deel 2 van onze HBE-reeks verschijnt volgende week en draait om het meten en correct inboeken van HBE’s. Want alleen wat je goed meet kun je gebruiken om op je HBE balans te zetten en dus inkomsten te genereren.


 
HBE expert Woytek Bode Koolen Industries

Dit artikel is geschreven door Woytek Bode, HBE expert bij Koolen Industries. Wil je direct aan de slag? Of weten wat jouw HBE-verdienpotentieel is? Neem dan contact op met Woytek via email.


Komentar


bottom of page