top of page

Strenge kwaliteitscontrole loont: Tot wel 2% extra opbrengst over 25 jaar


Bastiaan Bink (Sunchine) Rien Veldsink (Koolen Industries) en Thomas Ost (PFALZSOLAR) in het OdinSpire lab in Rotterdam

In maart zijn onze panelen aangekomen in de haven van Rotterdam. Daar worden ze uitvoerig getest. Alleen de panelen die aan onze hoge kwaliteitsnormen voldoen worden vanaf april in ons zonnepark geïnstalleerd. In dit artikel nemen we je mee in deze kwaliteitstesten en waarom dit echt een verschil maakt. 


Het begint met duidelijke afspraken over kwaliteit 


In ons park werken we met Trina bi-facial panelen. Deze hebben een maximale opbrengst van 595 Wattpiek per paneel. Regulier geaccepteerde norm is dat de panelen 98% van deze opbrengst in de praktijk moeten kunnen realiseren. In de overeenkomst met onze paneelleverancier Trina hebben we de afspraak gemaakt dat de door ons afgenomen panelen de volledige 595 Wattpiek (=100%) moeten kunnen opbrengen.

  

We hebben ervoor gekozen de kwaliteit en opbrengst (maximale Wattpiek) onafhankelijk te laten vaststellen door een partij die specialist is in het controleren en testen van zonnepanelen. Na het afwegen van een aantal partijen hebben wij EternalsunSpire geselecteerd. Een internationale partij die na de overname van Sunchine een bredere positie heeft in module quality services. Het Sunchine team is zeer ervaren en heeft al ruim 10GW aan zonnepanelen productie geïnspecteerd en getest.  


Kwaliteitscontroles in alle fases: van productie, tot vervoer tot aankomst in de haven 


Na het vastleggen van de afspraken over kwaliteit, wordt de fabriek in China ge–audit om vast te stellen of de juiste kwaliteit wel geproduceerd kan worden. Daarnaast wordt er tijdens productie strikt geïnspecteerd of de juiste (gecertificeerde) materialen zijn gebruikt, de machines correct zijn ingesteld, de Standard Operating Procedures correct zijn en of deze ook correct toegepast worden.


Inspectie van soldeersterkte in de fabriek
Inspectie van soldeersterkte in de fabriek


Er wordt getest op microcracks, soldeerdefecten, mechanische belasting, treksterkte van laminaten, versnelde licht- en elektrische degradatie. De productie gaat 24 uur per dag door, de inspectie daarom ook, om niets aan het toeval over te laten en systematische defecten vroegtijdig te kunnen opsporen. 


Tot slot controleert Eternalsun Spire het laden van de pallets in de containers en het vastzetten van de lading nauwkeurig. Ook controleert zij de transportdocumenten om zeker te weten dat wat geïnspecteerd is ook daadwerkelijk in de containers zit.


Zodra de panelen in de haven van Rotterdam zijn test OdinSpire (een Joint Venture van OdinSpire Warehousing en Eternalsun Spire) uitvoerig op transportschade en maximum power.


In een steekproef, volgens de normering van de ISO-2859 standaard, onderwerpen de testexperts een representatief deel van de 20.000 panelen aan een tweetal tests. De Electroluminescence (EL) test voor het vaststellen van eventuele transportschade en de Flashtast om de geleverde opbrengst nauwkeurig te meten. 


Onzichtbare paneel defecten verklaart
Onzichtbare paneel defecten verklaart

De EL test controleert de panelen op zogenaamde ‘microcracks’ en andere voor het oog onzichtbare schades die de opbrengst van een paneel nadelig zullen beïnvloeden. Microcracks zijn kleine beschadigingen of barstjes in de cellen van de panelen. De uitkomsten worden vergeleken de testresultaten uit de fabriek van Trina in China. De panelen moeten een score halen van 98% om deze test te halen. Volgens een wereldwijde standaard wordt deze score bepaald. Met de flashtest meet OdinSpire of de panelen het vermogen leveren dat vooraf is afgesproken met de fabrikant. Dit doen ze door de panelen bloot te stellen aan een korte flits, die zonlicht nabootst. Deze machines worden door EternalSunSpire in Den Haag gemaakt. Gerenommeerde instituten als TNO, NREL en Fraunhofer maken ook gebruik van EternalsunSpire machines om een zo nauwkeurig  mogelijk testresultaat te verkrijgen. Deze testmachines meten met een hoge nauwkeurigheid van 2%. Nauwkeurigheid is heel belangrijk om te kunnen afdwingen dat we krijgen wat we hebben besteld. Bij een lagere nauwkeurigheid moeten contractueel meer panelen goedgekeurd worden die eigenlijk onder de maximale opbrengstwaarde testen. Een hoge testnauwkeurigheid zorgt dus direct voor een betere kwaliteit van de panelen.  


Alleen de panelen die aan de eisen voldoen worden vervoerd naar onze site in Nijmegen.


Ook bij goede kwaliteit loont testen! 


Uit de testen bleek dat de panelen van heel goede kwaliteit zijn. Geen van de geteste panelen voldeed niet aan de kwaliteitseisen.  


Doordat we deze controles en testen hebben uitgevoerd hebben we de verwachte opbrengst met 2% kunnen verhogen. Op een park van 20 MW met een levensduur van 25 jaar telt dat door tot zo’n 10MWh. Wat bij een opbrengst van 9 cent per KWh al snel optelt tot 900.000 euro.  


Voor projecten vanaf 1MW is testen in veel gevallen al rendabel. Bij grotere parken is het zeker de moeite waard!  

댓글


bottom of page