top of page

Hyperloop gaat in Groningen getest worden

Delft, 20 december 2019.


European hyperloop center
European Hyperloop Center

Het Europese Hyperloop Center (EHC) zal worden gebouwd in de provincie Groningen. Daarmee heeft Groningen de spannende nek-aan-nek race om de bouw van het testcentrum van de provincie Zeeland gewonnen. Beide provincies waren als laatste overgebleven in de strijd om het binnenhalen van dit project.


Belangrijk onderdeel van dit hyperloop centrum is de high-speed testbaan van 3 kilometer. Daarmee wordt het centrum de eerste faciliteit in Europa waar het revolutionaire hyperloop transportsysteem op hoge snelheid getest kan worden. Het EHC beschikt ook over een Learning Center waarin gewerkt zal worden aan Europese standaardisatie, veiligheidsnormen en de reisbeleving van passagiers.


Het EHC wordt opengesteld voor alle hyperloop organisaties ter wereld. Dit bevordert de onderlinge samenwerking en versnelt zo de ontwikkeling van de hyperloop. De verwachting is dat het EHC uitgroeit tot hét Europese middelpunt van de hyperloop.


De bouw van het EHC start in 2020 en zal naar verwachting in 2022 afgerond zijn. Tests uitgevoerd in het EHC zullen uitwijzen of de hyperloop een realistisch alternatief is voor korte afstandsvluchten. De hyperloop stoot geen CO2 uit en kan zo een duurzame oplossing bieden voor de wereldwijde groei van passagiers- en goederenstromen.


Groningen verwelkomt hyperloop testcentrum


“We zijn blij en trots dat het EHC naar Groningen komt”, aldus Mirjan Wulfse, gedeputeerde voor de provincie Groningen. “De komst van het EHC sluit naadloos aan bij onze ambities in innovatie en duurzaamheid. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken in Groningen nauw samen aan de ontwikkeling van slimme en groene mobiliteit. De hyperloop testbaan is daar een prachtige aanvulling op. Het EHC zal Groningen internationaal op de kaart zetten als proeftuin voor slim en groen vervoer. Daarbij zorgt het ook voor meer werkgelegenheid in onze regio.”


Dit optimisme wordt ondersteund door de conclusies van een recente impactanalyse uitgevoerd door adviesbureau Berenschot. De analyse stelt dat het EHC een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatieve technologiebedrijven creëert. Hierdoor ontstaat een Europees kenniscentrum dat niet alleen werkgelegenheid en inkomsten genereert, maar ook bijdraagt aan het vooruitstrevende imago van de hele regio.


De beoordelingscommissie laat weten dat zowel Groningen als Zeeland een erg sterk voorstel ingediend hebben. De keuze is gemaakt op basis van planologische en bouwtechnische criteria, het regionale ecosysteem van partnerships en een financieringspakket. Uiteindelijk is Groningen als winnaar uit de bus gekomen.Testfaciliteit voor alle hyperloop ontwikkelaars


Het Nederlandse Hardt Hyperloop is wereldwijd een toonaangevend hyperloop bedrijf en is de initiatiefnemer van het EHC. Hardt heeft als doel om in de ontwikkeling van de hyperloop zoveel mogelijk partijen met kennis op een specifiek onderdeel te betrekken. Partners van het eerste uur zijn onder andere Koninklijke BAM Groep, Tata Steel Europe en Royal IHC.


Tim Houter, CEO van Hardt Hyperloop: “Het open ecosysteem van kennisdeling met meerdere private en publieke partijen is voor ons van groot belang. Het implementeren van een dermate groot project doe je niet alleen. Er is binnen Europa enorm veel kennis en gedrevenheid. Die brengen we met het EHC bij elkaar om één Europees systeem te ontwikkelen.”


Duurzaam alternatief voor het vliegtuig


De hyperloop is een veelbelovende technologie voor vervoer van mensen en goederen. De voertuigen verplaatsen zich in een buizensysteem middels een volledig elektromagnetisch aandrijfsysteem. De lagedrukbuizen zorgen voor de ideale omstandigheden waardoor de voertuigen beschermd zijn tegen weer en wind en zeer energiezuinig kunnen voortbewegen.


Reizen met de hyperloop is CO2 neutraal en bovendien erg snel. Vanuit Amsterdam reis je met de hyperloop in slechts 15 minuten naar Eindhoven en ben je binnen 50 minuten in Frankfurt. Aangezien de hyperloop tweemaal zoveel personen kan vervoeren dan de huidige hogesnelheidstrein, biedt deze technologie een duurzame oplossing voor de exponentieel groeiende passagiers- en goederenstromen.


Wereldwijd zijn er tientallen bedrijven die zich op de hyperloop technologie richten. Hardt Hyperloop is wereldwijd een van de voorlopers. Het bedrijf won in 2017 de internationale hyperloop wedstrijd uitgeschreven door Elon Musk. Hardt Hyperloop bezit als enige partij ter wereld een technologie die het mogelijk maakt om voertuigen te laten afslaan zonder fysieke wissel. Hierdoor is het mogelijk om, anders dan bij treinen, een netwerk te creëren waarin voertuigen zonder tussenstop, direct van begin- naar eindstation kunnen reizen.


Hardt Hyperloop kijkt terug op een fijne samenwerking met de deelnemende regio’s en spreekt haar waardering uit voor hun inzet. In de komende maanden zullen de betrokken partijen en de ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Economische Zaken & Klimaat rond de tafel gaan om te bespreken of de ontwikkeling van de hyperloop met een publiekprivate samenwerking versneld kan worden.


Deze aankondiging volgt op de berichtgeving van 3 december toen bekend werd gemaakt dat Zeeland en Groningen als laatste provincies overbleven in de race als locatie voor het EHC.Over European Hyperloop Center


Het European Hyperloop Center (EHC) is het eerste Europese hyperloop testcentrum. Het EHC bestaat uit een high-speed testbaan van 3 kilometer en een Learning Center. Tests uitgevoerd in het EHC moeten uitwijzen in hoeverre de hyperloop een realistisch alternatief is voor korte afstandsvluchten. Het EHC wordt opengesteld aan alle hyperloop ontwikkelaars en zal zodoende dienen als hét Europese middelpunt van de hyperloop technologie. De bouw van het EHC start in het najaar van 2020 en zal naar verwachting in 2022 afgerond zijn. De hyperloop is een veelbelovende transporttechnologie die sneller en energiezuiniger is dan zowel het vliegtuig als de hogesnelheidstrein. Voor meer informatie: European Hyperloop CenterOver Hardt Hyperloop


Hardt Hyperloop is wereldwijd hét toonaangevende bedrijf in hyperloop transporttechnologie. De hyperloop is een veelbelovende innovatie die sneller en energiezuiniger is dan zowel de luchtvaart als de hogesnelheidstrein. De hyperloop komt tegemoet aan de groeiende vraag naar een duurzame en betaalbare oplossing voor hogesnelheidsvervoer voor zowel goederen als mensen. Hardt Hyperloop is opgericht in 2016 en gevestigd in Delft. In 2017 won het bedrijf de internationale hyperloop wedstrijd georganiseerd door Elon Musk. Hardt Hyperloop is initiatiefnemer van het European Hyperloop Center; een testcentrum dat in 2022 geopend wordt. Partners van Hardt Hyperloop zijn (o.a.): Koninklijke BAM Groep, Schiphol, Tata Steel, Nederlandse Spoorwegen, ABB, Deutsche Bahn, Koolen Industries en IHC.


コメント


bottom of page