top of page

Verduurzamen van jouw bedrijf: start met een (gratis) energiescan!Een energiescan is een logisch vertrekpunt als je wilt starten met het verduurzamen van jouw bedrijf of bedrijfspand. Onze bedrijven starten in de meeste gevallen met het doen van een energiescan om te borgen dat de het nieuwe energiesysteem voldoet aan de (toekomstige) energievraag.


In veel gevallen is het mogelijk subsidie te ontvangen voor deze energiescans. Op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau zijn er talloze subsidieregelingen waar ondernemers en bedrijven gebruik van kunnen maken. Koolen Industries’ subsidie-expert Niels Boomkamp zet er in dit artikel een aantal op een rij.


Wat is een energiescan voor bedrijven?


Een energiescan is een onderzoek om inzicht te krijgen in het energieverbruik van een gebouw, systeem of bedrijfstak. Tijdens de scan worden relevante gegevens verzameld waarmee een actieplan of voorlopig ontwerp wordt gemaakt om het energiesysteem te verduurzamen en het energieverbruik te verminderen. Als wij de energiescan uitvoeren kijken we niet alleen naar de mogelijkheden om geld te besparen, maar ook naar de kansen om geld te verdienen.


 


 

Landelijke subsidies voor energiescans

Energie Investerings Aftrek (EIA)

Als je wilt weten wat de mogelijkheden zijn voor het verbeteren van de energie-efficiëntie, dan kan dat met een energieadvies of een maatwerkadvies. De kosten hiervoor komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor EIA.


Het energieadvies bestaat uit een verkenning van de mogelijkheden om de energie-efficiëntie van jouw bestaande bedrijfsgebouw of bedrijfsproces te verbeteren. Het gaat hier dus uitdrukkelijk niet om nieuwe bedrijfsgebouwen of -processen. Het energieadvies wordt vastgelegd in een adviesrapport.


De kosten voor het opstellen van een CO2-emissiereductieplan komen ook in aanmerking voor EIA.


Het CO2-emissiereductieplan bestaat uit een verkenning van de mogelijkheden om de CO2-emissie van een bestaand bedrijfsproces te reduceren. Het plan bevat een pakket van technische voorzieningen waarmee uiterlijk in 2030 de totale scope 1 en scope 2 CO2-emissie met ten minste 20% wordt gereduceerd ten opzichte van de scope 1 en scope 2 emissie in 2020.


Met de EIA kan in 2024 40% van het investeringsbedrag worden afgetrokken van de fiscale winst van een onderneming.


Lees hier meer over deze regeling.

Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM)


Provinciale subsidies voor energiescans


Provincie Overijssel - Energiebesparende maatregelen (geld terug actie)

Met deze regeling kan een stichting, vereniging, BV, NV, maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, eenmanszaak of kerkgenootschap gevestigd in Overijssel geld terugkrijgen voor al uitgevoerde energiemaatregelen die voortkwamen uit een al uitgevoerd energieonderzoek. De subsidie is maximaal 25% tot € 5.000 voor de energiebesparende maatregelen en een vast bedrag van € 400 voor het energieonderzoek.


Lees hier meer over deze regeling.


Provincie Overijssel - Scan verduurzaming wagenpark (vrachtvervoer)

Provincie Gelderland - Rapport en training duurzaam goederenvervoer over de weg

Provincie Utrecht - Energietransitie

Provincie Drenthe - Subsidie Energiestudies industriële bedrijven


Gemeentelijke subsidies voor energiescans


Gemeente Tilburg - Energiescans verenigingen en maatschappelijke organisaties

Verenigingen en maatschappelijke organisaties binnen de Gemeente Tilburg kunnen subsidie aanvragen voor een energiescan. Met een energiescan wordt in kaart gebracht hoe je als maatschappelijke organisatie energie kunt besparen. Een expert geeft dan aan welke besparingsmaatregelen op dit moment de meeste impact hebben voor jouw organisatie. Het kan dan gaan om grotere investeringen, bijvoorbeeld in het pand van de organisatie. Maar ook om simpele aanpassingen of besparingsadviezen die (bijna) niets kosten. Denk bijvoorbeeld aan het bewust omgaan met het aan- en uitzetten van bepaalde apparaten, verlichting etc. De hoogte van de subsidie is maximaal € 2.530.


Lees hier meer over deze regeling.


Gemeente Arnhem - Subsidie energiebesparing ondernemers en maatschappelijke organisaties

Gemeente Rotterdam - Haalbaarheidsonderzoek walstroom aanvragen


 

Dit overzicht van subsidie mogelijkheden is niet uitputtend. We adviseren je altijd even de site van de RVO te checken, maar ook zeker de site van jouw provincie en jouw gemeente om te onderzoeken welke actuele subsidiemogelijkheden er zijn.


 

Aan de slag met een energiescan voor jouw bedrijf?


Neem contact op met Koolen Energy Projects en ontdek wat jij met jouw energiesysteem kan besparen en verdienen.Comments


bottom of page